Masjid Al – Hikmah Di Memutuskan Sebagai Masjid Besar Kecamatan Gedangsari

Masjid secara umum sanggup di artikan� kawasan ibadah umat islam Masjid AL – HiKMAH Di Tetapkan  Sebagai Masjid Besar Kecamatan GedangsariMasjid secara umum sanggup di artikan� kawasan ibadah umat islam.Perbedaan masjid dan mushola biasanya dari segi luas/ukuran bangunan dan kapasitas jamaah. Masjid biasanya berukuran besar dan menampung banyak jamaah. Mushola berukuran kecil dan hanya menampung sedikit jamaah.Menurut ketentuan itu dan berdasarkan pembagian terstruktur mengenai yang ditetapkan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI), untuk masjid jami utama di tingkat kecamatan diberi sebutan Masjid Besar. Untuk masjid jami utama di tingkat kabupaten/kota diberi sebutan Masjid Agung. Untuk mesjid jami utama di tingkat provinsi diberi sebutan Masjid Raya. Untuk tingkat desa/kelurahan disebut Masjid jami.

Masjid Alhikmah Bulu ialah Satu satunya masjid� yang di menetapkan Sebagai masjid besar kecamatan Gedangsari. masjid ini terletak di pinggir jalan raya smbi pitu gedangasari dengan alamat� bulu, Hargo Mulyo, Gedangsari. mungkin penetapan ini di lihat dari beberapa hal di antaranya bahwa masjid Alh-hikmah bulu menempati lokasai yang sangat setrategis yang berdekatan dengan instansi instansi pemerintahan menyerupai Kantor kecamatan Gedangsari, PUSKESMAS, Sekolah Menengah kejuruan , POLSEK , SMP3 Gedangsari dan UPT SD Kecamatan Gedangsari. salain itu Masjid Alhikmah juga sanggup Di jangkau oleh warga masarakat dari beberapa dusun di antaranya dari dusun bulu,dusun jetis bab timur, dususn balong di bagain barat dan gedangan bab selatan. Dilihit dari segi jamaah masjid ini terbesar di Desa Hargomulyo.

Masjid Al pesan yang tersirat ini juga mempunyai adminitrasi yang lengkap. kebanyakan masjid yang ada di hargomulyo hanya mempunyai takmir saja sekaligus sebagai imam masjid. namun masjid alhikmah ini memilik susunan kepengurusan Takmir Dan imam masjid sendiri sendiri dan mempunyai kiprah dan wewenang masing2. Setelah di tetapakannya Masjid Al Hikmah sebgai masjid besar kecamatan maka imam masjid ini mendapat gaji dari kementrian Repoblik Indonesia pada setiap bulanya.